Så viktigt är det med en hel vindruta

Oturen kan komma när som helst och vips har du ett stenskott i vindrutan. Risken för stenskott är som störst på vårkanten. Om du får ett stenskott ska du uppsöka en verkstad omgående.

Vindrutan är en väldigt viktig del av bilen och den säkerställer inte bara sikten framåt utan den är också avgörande för hållfastheten i bilens kaross. Om du råkar ut för ett stenskott eller en sprucken vindruta ska du kontakta en auktoriserad verkstad för att får rätt hjälp. En felmonterad vindruta kan ge förödande konsekvenser vid en krock. Att byta bilglas går relativt snabbt, ungefär 3-4 timmar. I en del bilmodeller sitter viktiga säkerhetsfunktioner i vindrutan som exempelvis körfältshjälp, trötthetsvarnare och autobroms. För att alla dessa funktioner ska fungera optimalt bör du ha en hel vindruta. Har du en modern bil med säkerhetsfunktioner i vindrutan är det viktigt att den nya rutan monteras rätt och att den kalibreras. Om rutan behöver kalibreras beror på vilken typ av bil det är och vilka funktioner som sitter i rutan. Vid en stenskottslagning behöver inte rutan kalibreras.

Stenskottets placering är viktig

Om du får ett stenskott på rutan betyder det inte per automatik att du behöver byta ut hela rutan. Om rutan behöver bytas beror på hur stort stenskottet är och vart det sitter. Vindrutan är indelad i olika fält. Sitter stenskottet i det röda fältet som är rakt framför föraren behöver i regel hela vindrutan bytas men om skadan sitter lite utanför detta fält, i det gula fältet, behöver en verkstad avgöra om det går att laga. Befinner sig skadan framför passageraren och är litet är det troligt att det endast behövs en lagning av själva stenskottet. Befinner sig stenskottet för nära rutans kant behöver också hela vindrutan bytas ut.

Ha alltid stenskottsplåster i bilen

När du får ett stenskott är det av största vikt att snarast sätta ett stenskottsplåster eller tejpa över skadan. Det kan vara bra att ha ett stenskottsplåster liggandes i bilen för att det ska finnas nära tillhands om du får ett stenskott. Efter det bokar du en tid på en verkstad. Om skadan är mindre än en gammal femkrona brukar stenskott lagas. Får du bara en grop behöver det med största sannolikhet inte lagas alls. Ett stenskott lagas på mindre än en timme. Det bästa är att i första hand reparera vindrutan än att byta ut hela rutan dessutom är det billigare och innebär mindre koldioxidutsläpp.

Tips för att minimera skadan:

  • Om du får ett stenskott sätt genast på ett stenskottsplåster.
  • Laga stenskottet innan det blir en spricka i rutan.
  • Boka en tid hos en verkstad omgående.
  • Undvik vatten och spolarvätska i stenskottet.

Tips för att undvika stenskott

Det bästa för att undvika att få stenskott är att hålla avstånd till bilen framför. Var extra försiktig på våren, det är högsäsong för stenskott. Det finns också stenskottsspray som du spraya på bilen för att minimera risken att få en skada. Skyddet från sprayen påverkas inte när du tvättar bilen. Vill du skydda lacken och lyktor kan du sätta en typ av skyddsfilm på bilen.