Personbil

Installera laddbox för din elbil i Stockholm

Allt fler bilägare väljer nu att köpa elbilar i stället för bensinbilar, då bensinpriserna fortsätter att stiga och även kommer göra så i framtiden. Stockholm är en särskilt viktig stad att tillgängliggöra för elbilar, då här finns mycket avgaser. Med en laddbox har du alltid tillgänglig el, och du kan även ladda nattetid när elpriserna ofta är lägre.

Nu kan du enkelt installera laddboxar i Stockholm, och på så vis öka värdet på bostadsrättsföreningen. Att installera laddbox är ett bra sätt att bidra till målet för en fossilfri fordonsflotta, som Sverige siktar på till år 2030. Bostadsrättsföreningar kan idag få bidrag för 50 % av investeringskostnaden, när ni väljer att installera laddstolpar inom Stockholms kommun.

Stor försäljning av elbilar

Systemet med bonus-malus har hittills skapat en god effekt och Sverige ligger nu först vad gäller nybilsregistrering av elbilar i EU. Regeringen bestämde nyligen att göra systemet ännu mer träffsäkert genom att ändra regelverket kring klimatbonusbilar. Då andelen elbilar förmodligen inte kommer att minska är det därför klokt att så fort som möjligt se över tillgången på laddboxar i din närhet.

Skadliga luftföroreningar

För klimatets skull bör så många som möjligt gå över till elbilar, cykla, gå eller resa kollektivt. Antalet laddhybrider och elbilar ökar hela tiden, samtidigt som Stockholm ökar laddmöjligheterna i publika parkeringsanläggningar. Vägtrafiken alstrar mycket luftföroreningar i form av kväveoxider och inandningsbara partiklar. Personer som utsätts för stora mängder motoravgaser, som garagearbetare och chaufförer, får ökade risker för lungcancer och hjärt- kärlsjukdomar. Denna överrisk går också att se hos personer som bor i närheten av högtrafikerade vägar. Luftföroreningarna kan ge luftvägsproblem, vilket är särskilt vanligt hos personer som har känsliga luftvägar. Astmatiker som befinner sig under en halvtimme i en vägtunnel får mer kraftiga symtom och påverkan på lungorna om de vid ett senare tillfälle utsätts för pollen.

Så blir elbilsköpet en bra affär

Det är många som har fått upp ögonen för elbilar och alla dess fördelar. Men för att ditt elbilsköp ska bli bra är det viktigt att tänka på en del saker. Du behöver bland annat planera hur du ska ladda den och veta hur räckvidden påverkas av olika faktorer.

Det finns många fördelar med att köpa en elbil den är billigare i drift och bättre för miljön. Om du är sugen på att köpa en elbil finns det några bra saker tänka på. Innan du slå till är det bra att vara medveten om vad det innebär att faktiskt äga en elbil och vilka skillnaderna är gentemot att äga en bil som drivs av bensin eller diesel. En viktig grej att tänka på är hur du ska ladda din elbil. Om du bor i hus är det bästa lösningen att investera i laddare för elbil som möjliggör att du alltid kan ha en fulladdad bil på morgonen. Det är dessutom absolut billigast att ladda bilen hemma med en egen laddare.

Räckvidden påverkas av olika faktorer

När du är ägare till en elbil behöver du tänka lite annorlunda när du ska köra. Alla funktioner i bilen drivs av el som kommer från batteriet vilket innebär att om du har på hög värme i bilen kommer räckvidden att påverkas. Om du kör i höga hastigheter kommer också räckvidden att påverkas och bli kortare. Du bör alltid ha koll på hur mycket som bilen faktiskt förbrukar när du kör. Sedan är lite en annorlunda känsla att köra en elbil. Du har inget motorljud som ger respons på hur du kör. Allt detta kommer du att lära dig.

Fördelarna med elbil är många

Det finns numer många olika elbilsmodeller på marknaden vilket gör att du har ett stort utbud att välja mellan. Det är en bidragande orsak att många väljer att satsa på elbil. När du ska köpa en elbil ska du fundera över vad du har för behov och försöka hitta en elbil som passar in på det. Några fördelar med att äga en elbil är att du kan minska dina månadskostnader. En elbil är billigare att köra per mil, den behöver mindre service och det är mindre delar i bilen som är rörliga vilket minskar risken att bilen ska gå sönder.

Därför är elbil bra att köra

Att köra elbil är ett bra val om du vara snäll mot klimatet och din plånbok. Om du dessutom installerar en laddbox hemma behöver du aldrig tänka på hur du ska ladda batteriet. Även om elbilar är dyrare i inköp har du snabbt sparat in de pengarna på andra saker.

Concept,Of,Green,Electric,CarAtt köra en bil som drivs av el är hållbart och ekonomiskt, det är dessutom roligt. I takt med att batterierna till elbilarna blir större och kapaciteten i laddningarna ökar kommer elbilen att kunna ta sig allt längre sträckor. Idag kommer du ungefär 40 mil på en laddning. Att ha laddbox hemma är mycket bra om du har eller tänker köpa en elbil. Det är guld värt att ha en laddbox hemma eftersom den kommer att frigöra mycket värdefull tid för dig samtidigt som du kan känna trygghet i att din bil laddas säkert och effektivt. En laddbox är en smidig lösning som underlättar din vardag mycket. När du har en egen laddbox kan du också känna dig säker eftersom laddboxen är utvecklad för att klara en hög belastning under en längre tid. En laddbox stoppar också laddningen när batteriet på bilen är fulladdat.

Fördelar med elbil:

 • Det är mer hållbart med elbil
 • Elbilar låter mindre
 • Billig att köra
 • Rolig att köra

Spara pengar genom att köra elbil

Om du vill vara en riktig miljövän ska du köra elbil. En elbil släpper ut mycket mindre koldioxid än vad en bil med förbränningsmotor gör. Men även om du tittar på hela livslängden för en elbil är den mer hållbar. Dessutom är det mycket billigare att köra en elbil än en bil du tankar med diesel eller bensin. Ännu en fördel med elbil är att den har lägre skatt och servicen är billigare eftersom det är mycket färre rörliga delar. Elbilar är dyrare än fossilbilar men det har du snabbt tjänat igen på de andra fördelarna. Priserna på elbilar väntas dock att sjunka.

Elbilar låter väldigt lite

Human,Hand,Is,Holding,Electric,Car,Charging,Connect,To,ElectricEn elbil har ingen växellåda eller motor som behöver varvas upp vilket gör att en elbil kan accelerera snabbt. Du kan hitta en hel del elbilar i sportigare modeller. När du väljer att köra en elbil visar du att du vill bidra till utvecklingen av framtidens bilar. En stor fördel med elbilar är att det låter väldigt lite och bidrar därmed till en bättre stadsmiljö. Det finns dock möjlighet att på vissa elbilar aktivera ett ljud som med fördel används i låga hastigheter för att göra gång- och cykeltrafikanter uppmärksamma på att det kommer ett fordon. Att äga en elbil gör livet enkelt, speciellt om du har en laddbox hemma. Du slipper åka till macken och tanka och du har en nyladdad bil varje morgon när du ska iväg. En laddbox laddar upp till 10 gånger snabbare än vad ett vanligt eluttag gör. När du kör en elbil sparar du ungefär 6-7 kronor per mil som du kör. Men detta kan variera beroende på elpriserna och på bensin- och dieselpriserna.

Redovisning för bilhandlare

Att driva ett bilförsäljningsföretag är en komplex uppgift. Du måste inte bara ha en skicklig försäljningsorganisation, utan du måste också ha total kontroll över den ekonomiska redovisningen. Det finns många fallgropar vad gäller redovisningen och det är därför viktigt att du anlitar en modern och kompetent redovisningsbyrå.

Att vara bilhandlare och driva ett bilförsäljningsföretag i Göteborg är ingenting för den som föredrar att gå hem tidigt från arbetet på eftermiddagen. Konkurrensen mellan olika bilhandlare är hård och det krävs att man arbetar både mycket och länge för att man ska lyckas. Det är inte tillräckligt att vara en bra chef och en bra försäljare. Som ägare av ett företag som säljer bilar måste du dessutom ha total kontroll över redovisningen. Bilhandel har sina egenheter vad avser den ekonomiska redovisningen och det är inte något som man ska hantera på egen hand. Du måste därför anlita en redovisningsbyrå som hanterar den delen av din verksamhet.

Anlita en modern redovisningsbyrå

När du ska anlita en redovisningsbyrå i Göteborg har du ett stort antal byråer att välja mellan. Emellertid är det inte alla dessa som är lämpade att hantera redovisningen för ett företag som bedriver bilhandel. Därför är det viktigt att du är noggrann i ditt val. Förutom att redovisningsbyrån ska ha den kompetens som krävs för att sköta bokföringen åt ett försäljningsföretag med fokus på bilar, med dess egenheter inom redovisningen, bör du anlita en modern byrå. Den stora fördelen med ett modernt företag är digitaliseringen, vilket avsevärt underlättar din arbetsdag. I stället för att hantera fysiska dokument, vilka ska skickas eller transporteras till redovisningsbyrån, kan en stor del av redovisningsarbetet hanteras digitalt. Det är något som spar dig både tid och pengar.

En redovisningsbyrå är inte endast redovisning

Expert,Man,Working,While,Bitcoin,Is,Standing,On,The,Table.Anlitar du en professionell och modern redovisningsbyrå kan du vara säker på att redovisningen alltid är uppdaterad, att skattedeklarationerna är korrekt ifyllda och även att de skickas in i rätt tid till Skatteverket. Men en bra byrå kan inte bara hjälpa dig med den ekonomiska redovisningen. Ofta kan du få hjälp även inom andra områden som till exempel:

 • Tips och råd om hur du kan driva verksamheten effektivare.
 • Upprättande av enklare juridiska dokument.
 • Skatterådgivning.
 • Tillgång till redovisningsbyråns nätverk av andra företag, inkluderande specialister som till exempel auktoriserade revisorer, advokater och andra jurister.

Detta är bara några av de vanligaste exemplen. Väljer du en modern och kompetent redovisningsbyrå får du tillgång till ett bollplank som du kan vända dig till i de flesta frågor som rör ditt företagande. Kan inte byrån hjälpa dig i en viss fråga har de ofta någon i sitt nätverk som snabbt och enkelt kan bistå dig.

Kostnaden för att anlita en redovisningsbyrå

Young,Business,Man,Working,At,Home,With,Laptop,And,PapersAtt anlita en bra redovisningsbyrå är självfallet inte gratis. Det är å andra sidan inte en särskilt dyr konsulttjänst, även om du anlitar någon av de mer moderna och etablerade byråerna. I de flesta fall ligger timkostnaden för en skicklig redovisningskonsult avsevärt under vad till exempel en advokat, en skatteexpert eller en auktoriserad revisor begär. Det är inte någon tvekan om att de tjänster som en kompetent redovisningsbyrå tillhandahåller är mycket prisvärda och sannolikt är det den tjänst som ger dig bäst valuta för pengarna.

Så viktigt är det med en hel vindruta

Oturen kan komma när som helst och vips har du ett stenskott i vindrutan. Risken för stenskott är som störst på vårkanten. Om du får ett stenskott ska du uppsöka en verkstad omgående.

Vindrutan är en väldigt viktig del av bilen och den säkerställer inte bara sikten framåt utan den är också avgörande för hållfastheten i bilens kaross. Om du råkar ut för ett stenskott eller en sprucken vindruta ska du kontakta en auktoriserad verkstad för att får rätt hjälp. En felmonterad vindruta kan ge förödande konsekvenser vid en krock. Att byta bilglas går relativt snabbt, ungefär 3-4 timmar. I en del bilmodeller sitter viktiga säkerhetsfunktioner i vindrutan som exempelvis körfältshjälp, trötthetsvarnare och autobroms. För att alla dessa funktioner ska fungera optimalt bör du ha en hel vindruta. Har du en modern bil med säkerhetsfunktioner i vindrutan är det viktigt att den nya rutan monteras rätt och att den kalibreras. Om rutan behöver kalibreras beror på vilken typ av bil det är och vilka funktioner som sitter i rutan. Vid en stenskottslagning behöver inte rutan kalibreras.

Stenskottets placering är viktig

Om du får ett stenskott på rutan betyder det inte per automatik att du behöver byta ut hela rutan. Om rutan behöver bytas beror på hur stort stenskottet är och vart det sitter. Vindrutan är indelad i olika fält. Sitter stenskottet i det röda fältet som är rakt framför föraren behöver i regel hela vindrutan bytas men om skadan sitter lite utanför detta fält, i det gula fältet, behöver en verkstad avgöra om det går att laga. Befinner sig skadan framför passageraren och är litet är det troligt att det endast behövs en lagning av själva stenskottet. Befinner sig stenskottet för nära rutans kant behöver också hela vindrutan bytas ut.

Ha alltid stenskottsplåster i bilen

När du får ett stenskott är det av största vikt att snarast sätta ett stenskottsplåster eller tejpa över skadan. Det kan vara bra att ha ett stenskottsplåster liggandes i bilen för att det ska finnas nära tillhands om du får ett stenskott. Efter det bokar du en tid på en verkstad. Om skadan är mindre än en gammal femkrona brukar stenskott lagas. Får du bara en grop behöver det med största sannolikhet inte lagas alls. Ett stenskott lagas på mindre än en timme. Det bästa är att i första hand reparera vindrutan än att byta ut hela rutan dessutom är det billigare och innebär mindre koldioxidutsläpp.

Tips för att minimera skadan:

 • Om du får ett stenskott sätt genast på ett stenskottsplåster.
 • Laga stenskottet innan det blir en spricka i rutan.
 • Boka en tid hos en verkstad omgående.
 • Undvik vatten och spolarvätska i stenskottet.

Tips för att undvika stenskott

Det bästa för att undvika att få stenskott är att hålla avstånd till bilen framför. Var extra försiktig på våren, det är högsäsong för stenskott. Det finns också stenskottsspray som du spraya på bilen för att minimera risken att få en skada. Skyddet från sprayen påverkas inte när du tvättar bilen. Vill du skydda lacken och lyktor kan du sätta en typ av skyddsfilm på bilen.

Regler när du ska ta körkort

Drömmer du om att ta bilkörkort? Förutom att ett körkort ger dig frihet att åka vart du vill i bil, kan det även hjälpa dig att få ett jobb. Flera arbetsgivare kräver nämligen att du har körkort.

Ett anställningskrav om körkort brukar ställas inom till exempel hemtjänst, försäljning och fastighetsskötsel. Det är viktigt att ha rätt behörighet på körkortet, särskilt om du vill arbeta på lager eller som lastbilschaufför. Här går vi igenom vad som krävs för att ta körkort.

Övningskörning

Du får börja att övningsköra privat med personbil vid 16 års ålder. Men du får inte övningsköra med vem som helst, utan det måste ske ihop en handledare. Både du och handledaren ska gå en introduktionsutbildning, och sedan ska handledaren ansöka hos Transportstyrelsen om att få handleda dig i bilkörningens konster. Även du måste söka tillstånd, ett så kallat körkortstillstånd.

Teoriprov och körprov

Från och med den 1 mars 2020 gäller nya regler för kunskapsprov och körprov för personbil med B-behörighet. Tidigare bokade du tid för båda proven samtidigt. Du började med att skriva kunskapsprovet, förr kallat teoriprov, för att sedan köra upp. Om du blev underkänd på något av proven, hade du två månader på dig att få godkänt. Om du inte klarade båda proven inom två månader var du tvungen att göra om båda två. De nya reglerna innebär att du gör proven i två etapper. Du måste klara av kunskapsprovet innan du har möjlighet att boka tid för uppkörning. När kunskapsprovet är avklarat har du sedan fyra månader på dig att få godkänt på körprovet.

Behörigheter

Vi har ovan gått igenom praktisk information om att ta körkort med B-behörighet. Om du vill utöka behörigheten gäller andra regler. För personbil finns behörigheterna B96 och BE, som båda ger dig möjlighet att dra tyngre släp. För att få köra tung lastbil krävs C-behörighet, och för buss D-behörighet.

Bilmodeller som verkligen säljer

Vilka bilar är hetast just nu, bland både svenska och utländska köpare? Volkswagen Passat och Volkswagen Golf är bland annat de som säljer på för fullt, men även en hel del fler bilmodeller. 

En elektronisk körjournal är bra att använda när du vill dokumentera alla körsträckor, utan att manuellt behöva göra det. Men om du bara använder din bil privat är snarare en vanlig GPS det du behöver. Vilka är de hetaste bilarna på bilmarknaden just nu? Bland annat är det mer populärt än någonsin att köpa begagnat. Och till utlandet exporteras svenska bilar.

Svenska bilar är heta hos utländska köpare

Den svenska kronan är låg just nu, vilket inte bara gör begagnade bilar till en hit i Sverige, svenska bilar säljer som smör i utlandet. I en artikel i Dagens Industri går det att läsa om hur det är en guldgruva att sälja bil just nu, eftersom snittpriserna rusar fullkomligt. Men det gäller att hitta rätt köpare och veta att vissa bilmodeller är hetare än andra, bland utländska köpare.

De bilar som exporteras mest till utlandet (vår 2019):

 • Volkswagen PASSAT               2272
 • Volkswagen GOLF                  1591
 • Volvo V70                                  1584
 • Audi A6                                  1358
 • Audi A4                                         1288
 • Volvo XC60                                  1099
 • Mercedes-Benz E-CLASS 873
 • Mercedes-Benz E-CLASS               805
 • Skoda OCTAVIA                  769

Detta köper svenskarna i bilväg

Vad köper då svenskarna för bilar, förutom begagnade Volvo och Toyota? Jo, bland annat nya Volvo och Toyota. I en artikel i Svenska Dagbladet skrivs det om hur just Toyota Yaris är poppis, en kompaktbil som tillverkats ända sedan 1999. Andra bilar på topplistan över hetaste bilarna att köpa i Sverige just nu är Volvo XC40 som presenterades för första gången hösten 2017 och utsågs därefter till ”Årets bil i Europa”. Mitsubishi Outlander är en annan höjdare bland nyregistrerade bilar i Sverige under året som gått, den japanska biltillverkaren lanserade modellen redan i början av 00-talet och vad då en mindre suv-modell att välja på. Andra bilmodeller som svenskarna gärna köper nytt av är Kia Niro, Volkswagen Tiguan, Volvo XC60 och Volkswagen Golf.

Mer om Volvo och deras nya modeller som blivit populära – liksom andra modeller som reas ut när nya kommer – kan du läsa om i Expressen.

Vinterkörning och LED-ramp

Vad finns det att tänka på när du kör bil på halt väglag och i yrande snö på vintern? Bland annat att ha koll på din bils däck, och att du ser ordentligt med bra belysning.

LED ramp från Hova.com är perfekt att använda som belysning under eller över din registreringsskylt. Det är bra att ha när som helst men kanske extra bra när du kör i mörkret på vintern, då snön yr bakom bilen. Vad mer finns det att tänka på när du kör i vinterväglag?

Säker bilkörning i snö och halka

I en artikel i Expressen går det att läsa följande:

Dubbfritt eller dubbdäck? Det är ett beslut som du själv måste ta – och kom ihåg att verkligen fundera över var du bor, hur vägarna och vädret ser ut där, vilken bil du har och vad du fraktar – Expressen

Med andra ord gäller det att göra en egen bedömning, där du får väga säkerheten med miljöfrågan och vad som är bäst för just dig, där du bor och kör din bil. I en storstad söderut kan dubbfria vinterdäck vara helt rätt, medan dubbdäck skyddar dig bäst i riktigt isigt och snöigt väglag, till exempel i norra delarna av Sverige.

Vinterväglag och vinterdäck

Transportstyrelsen skrivs det om vad som gäller för vinterdäck överlag. Det går där att läsa om hur ett fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december fram till 31 mars – om det är vinterväglag ute. Sedan kan vinterdäck vara dubbade eller dubbfria. Vinterväglag är då det finns snö, is, snömodd eller frost – på någon del av vägen. Det är för övrigt polisen som avgör huruvida det råder vinterväglag där du befinner dig. Mer om vinterväglag och rätt däck för vägarna går det att läsa om här i SVT.

Tips för att ha råd med körkort

Att ta körkort är en stor händelse i alla människors liv. Det kan vara svårt och jobbigt att gå igenom slutproven som alla måste göra för att få sitt körkort, men när du väl står där med ditt körkort i handen är det värt allt slit.

“Idag är det tyvärr väldigt dyrt att ta körkort och det är långt ifrån alla tonåringar som har föräldrar som betalar körkortet.”

Allt kan köpas för pengar heter det ofta använda ordspråket och när det kommer till körkortet är det inte helt fel. Du kan inte köpa det fysiska körkortet men du kan köpa körlektioner som kommer hjälpa dig att öva upp dig för att till sist klara proven. Idag är det tyvärr väldigt dyrt att ta körkort och det är långt ifrån alla tonåringar som har föräldrar som betalar körkortet. Det du kan göra är att spara ihop pengar för att kunna ha råd. Det är inte realistiskt för en tonåring att låna pengar till körkort men idag finns det faktiskt en annan lösning. Att köpa en begagnad bil är oftare billigare än att köpa en helt ny bil. Därför bör du fundera på om det är en bättre lösning om du precis har tagit körkort och vill ha en bil.

Sök CSN bidrag för körkort

För ett tag sedan kom CSN ut med informationen att studenter som går på gymnasiet och universitetet har rättigheter att ansöka om ett speciellt studiestöd som ska gå till att betala för körkortet. Detta är på grund av att fler ska kunna ha råd att ta körkort. Många körskolor har paketpris där du betalar en summa och får allt inkluderat i det priset.

Garage till bilen – regler och tips

En bilägare vet hur väl bilen behöver skydd – inte bara för väder, vind och kyla men också på grund av inbrottsrisken. Vill du dra det säkra kortet så ska du bygga ett garage till din bil om du inte redan har ett. Ett garage är inte bara en bostad åt bilen, utan fungerar även som lager till verktyg, cyklar och hobbyartiklar med mera. Läs om regler, tips och riktlinjer här.

Vid garagebygge kan du antingen köpa färdigutformade garagesatser och garageportar från till exempel Portfirmans garageportar som både är säkra och tåliga, alternativt bygga garaget från grunden. Oavsett hur du tänkt gå tillväga, är det viktigt att se över bygglov och andra regelverk så att du inte åker på böter eller förseningar i projektet.

Bygglov – krävs det?

Om du ska bygga ett garage eller en carport, så är det för det mesta krav på bygglov. Vissa riktlinjer finns dock, såsom att garage som understiger 25 kvadratmeter och höjden 4 meter räknas som Attefallshus och är därmed inte anmälningspliktigt. Detta trots att det finns en del småregler som innefattas där också – till exempel att huset inte får ligga närmare grannens tomt än 4,5 meter utan tillstånd från grannen. Ett garage som dock är större än så måste ha ett bygglov för att upprättas. Det ansöker du om hos kommunen. Du kan läsa mer om reglerna hos Boverket och sedan ta ställning.

En anmälan ska dock inte skickas in enskilt utan det tillkommer ritningar och planeringar kring garagebygget som kommunen vill granska. En kontrollplan är ett ytterligare dokument som måste tas med i beräkningen där du tar hänsyn till och beskriver bärigheten, plan på brandskydd och andra säkerhetsåtgärder som bidrar till att garaget är stabilt och skyddat.

Hur ska ditt garage se ut?

Ett garage kan kanske verka som en stor margarinlåda med två portar där bilen körs in, men det är betydligt mer omfattande än så. Det ska exempelvis tilläggsisoleras så att kyla och fukt inte förstör innanmätet. Det måste också vara säkerhetsutrustat med robusta dörrar och gärna ett larm och kameraövervakning om du är mycket rädd om din bil. Du kan också välja mellan ett vanligt garage eller ett dubbelgarage om du har flera bilar eller vill använda hälften av utrymmet till hobbyverkstad eller lagring av bildäck, cyklar och dylikt. Ett mindre garage blir snabbt överfullt, så tänk praktiskt när du står där med din planritning.

Det finns tre huvudtyper av garage:

 • Varmgarage
 • Kallgarage (skyddar bättre mot rost på bilen)
 • Carport

Inbyggt eller fristående garage?

Garage kan antingen vara en del av bostadshuset (sammanbyggt garage) eller en fristående byggnad som man till och med kan bygga en liten lägenhet över att ha som gästrum eller liknande. Båda har sina för- och nackdelar. Med ett sammanbyggt garage får du lättare översikt och du slipper också gå ut när du vill lasta saker in och ut ur bilen. Ett fristående garage anser många dock som snyggare. Det är dessutom praktiskt om du vill hyra ut ett rum eller låta dina bångstyriga tonårsbarn höja musiken utan att du behöver bli störd om kvällarna.