Digitala körjournaler i företagsbilar

Idag används allt oftare digitala körjournaler i företagsbilar. Vilka anledningar finns det till att hänga med i utvecklingen? Och vad ska man tänka på då man väljer körjournaltjänst?

Vad är en digital körjournal? Den elektroniska enheten kan antingen byggas in i bilen, eller ligga löst. Den registrerar körningar som görs med fordonet, både privata och jobbrelaterade, såväl som annan viktig information. Till exempel mätarställning, resornas start- och slutpunkt och antal körda kilometer. Sedan laddas journalen över till en dator där informationen bokförs. På så vis får man lätt en överskådlig bild av hur ett företagsfordon används av den anställde. Digitala körjournaler hittar du till exempel hos: Traxet.se Fleet Management.

När och varför är det bra med en digital körjournal?

I vissa fall är en körjournal extra viktigt. Det kan handla om att sätta ned bilförmånsvärdet, något som är möjligt om man kör den 3000 mil eller mer om året. Det är också viktigt om man har fri tillgång till drivmedel. Det drivmedel som används för privata resor måste förmånsbeskattas. Och om du inte kan visa vilka resor som varit privata och inte, kan du tvingas skatta för allt drivmedel. Här är tre skäl till att använda sig av en digital körjournal:

  • Ducka skattesmällar. Ingen gillar att få obehagliga överraskningar vid en skatterevision. Undvik dyra skattetillägg genom att ha bättre koll på körningarna och tankningar med firmabilen.
  • Spara och förenkla. Säg nej till onödigt slöseri med tid och pengar. En digital körjournal sparar igen på manuellt arbete och förenklar förmånshanteringen.
  • Tydliga gränser. Det är bra att kunna redovisa huruvida ett företagsfordon används privat eller inte, samt i vilken utsträckning. Och att kunna styrka detta med säkra data. Både vid en revision och internt på företaget.

Det råder stor okunskap bland svenskar om de tekniska lösningar som finns för körjournaler. Och så många som 4 av 10 erkänner att de överhuvudtaget inte för någon journal. En harmlös form av skattefiffel, kan man tycka, men det slår ofta tillbaka på dem som gör det då de får betala stora belopp i efterhand.

Arbetsmiljöverket ser digitala körjournaler som en del av att öka trafiksäkerheten för dem som använder bilen i jobbet, om du vill läsa mer om det kan du göra det här.